[./index.htm]
[./page-3.htm]
[http://www.actiu.com]
[http://www.icj.es/]
[./page-2.htm]
[./page-5.htm]
[./page-4.htm]
[./page-6-botigues.htm]
[http://tienda.clubdelaoficina.com/EndUser/index.asp]
[http://www.calipage.es/]
[http://www.canon.es/]
[http://www.youtube.com/watch?v=n_bLWd1skFw]
[./noves-tecnologies.htm]
[./contacte.htm]
[http://www.teveon.tv/]
[http://www.calipage.es/]
[http://www.icj.es/]
[./page-6.htm]
[./contacte.htm]
[Web Creator] [LMSOFT]
Les nostres mampares de distribució  divideixen l'espai en àrees funcionals maximitzant el seu aprofitament i sense renunciar a l'estètica.


L'oficina és un lloc comú a tots els treballadors de l'empresa; les mampares ajuden a dissenyar, dins d'aquest espai comú, divisions que proporcionin una major comoditat per dur a terme el treball individual.


El nostre sistema de compartimentació, que permet cablejat interior, aconsegueix múltiples combinacions a partir d'una extensa varietat modular i cromàtica.


Les mampares garanteixen altes prestacions tècniques i són de fàcil muntatge i instal·lació.
clubdelaoficina.com
Ronda Reus, 19 - 21  | 43500 - Tortosa | Teléfono 977 444 700 | Fax 977 441 910